Новини УА?Б

06 травня 2021

УА?Б: Анал?тичний огляд д?яльност? ?ндустр?? управл?ння активами
в Укра?н? за 4-й кв.2020 та 2020 р?к. Загальн? результати

Укра?нська асоц?ац?я ?нвестиц?йного б?знесу п?дбила п?дсумки д?яльност? ринку управл?ння активами в Укра?н? за 4-й кв. 2020р. та 2020 р?к ? оприлюднила на сво?му сайт? загальн? результати.

Як зазнача?ться в Анал?тичному огляд? Асоц?ац??, укра?нська галузь управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в у 2020 роц? прискорила зростання, яке все ще в?дбувалося переважно за рахунок фонд?в ?з приватним розм?щенням (венчурних) як у к?льк?сному, так ? у варт?сному аспектах. А проте в?дкрит? ?С?, що були одним ?з найменших сектор?в, отримали значний прит?к кап?талу ? найб?льший в?дносний прир?ст чистих актив?в у 2020 роц?.

К?льк?сть учасник?в ринку

Компан?? з управл?ння активами (КУА)

У 4-му квартал? 2020 року загальна к?льк?сть компан?й з управл?ння активами не зм?нилася ? становила 303, тобто на десять б?льше, н?ж на початку року. Протягом с?чня-грудня було створено 16 нових КУА, у тому числ? 5 – за останн?й квартал.

279 КУА мали в управл?нн? в?д одного до 61-го фонду, а майже 99% КУА управляли принаймн? одним венчурним ?С?.

?нститути сп?льного ?нвестування (?С?)

У 4-му квартал? 2020 року було заре?стровано 65 нових ?С?, а за весь р?к – 221, тобто на 71% б?льше, н?ж за 2019-й.

К?льк?сть?С?, як? досягли нормативу м?н?мального обсягу актив?в (сформованих), зростала 13-й квартал посп?ль ? на к?нець 2020 року становила 1478 (+2.4% за 4-й квартал та +11.5% за весь р?к).

Недержавн? пенс?йн? фонди (НПФ)

К?льк?сть НПФ в управл?нн? станом на 31.12.2020 року залишалася на р?вн? 59(без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числ? 47 в?дкритих, 6 корпоративних та 6 профес?йних. Всього активами НПФ управляли 34 КУА.

Страхов? компан?? (СК)

К?льк?стьСК, що передали сво? активи в управл?ння КУА, та к?льк?сть КУА, що надавали так? послуги, упродовж 2020 року не зм?нювалася: станом на 31.12.2020 одна така компан?я управляла активами двох СК.

Активи в управл?нн? та варт?сть чистих актив?в (ВЧА)

Ус? ?нституц?йн? ?нвестори

Сукупн? активи в управл?нн? КУА зросли на 6.1% за 4-й квартал ? станом на 31.12.2020 року сягнули 424 723 млн грн. Таким чином, за весь 2020 р?к вони зб?льшилися на 19.6%.

?нститути сп?льного ?нвестування (?С?)

Загальн? активиус?х ?С? в управл?нн?, включно з тими, як? ще не досягли нормативу, у 4-му квартал? 2020 року також зросли на 6.1% ? на 19.6% за весь р?к, до 422 594 млн грн.

Активид?ючих ?С?, що досягли нормативу м?н?мального обсягу актив?в(сформованих), станом на 31.12.2020 дор?внювали 414 193 млн грн. За4-й квартал 2020 року вони зросли на 5.0%, а за весьр?к – на 22.1%.

Найсутт?в?ший внесок як у к?льк?сне, так ? у варт?сне зростання галуз? ?С? зробили, як ? ран?ше, венчурн? фонди. ?хн? активи за 2020 р?к зросли на 23%. Проте найб?льший в?дносний прир?ст у цьому роц? мали в?дкрит? ?С?: +43%.

Сукупний чистий рух кап?талу у в?дкритих ?С? у 4-му квартал? 2020 рокубувпозитивнимучетверте посп?ль ? становив 3.9 млн грн.Це забезпечило найб?льший з 2010 року р?чний чистий прит?к до сектору за п?дсумками 2020 року: +18.0 млн грн.

Варт?сть чистих актив?вус?хсформованих?С? станом на 31.12.2020 сягнула 322 029 млн грн.У 4-му квартал? вона зросла на 4.0%, а за весь 2020 р?к – на 23.3%.

Недержавн? пенс?йн? фонди (НПФ)

АктивиНПФ в управл?нн? КУА у 4-му квартал? 2020 року спов?льнили зростання до 0.6%, а за весь р?к – прискорили до 20.0%. Станом на 31.12.2020 вони досягли 1 924 млн грн.

Страхов? компан?? (СК)

АктивиСК в управл?нн? КУА зросли на 5.4%за 4-й квартал, а за весь 2020 р?к – на 76.6%. Станом на 31.12.2020 ц? активи становили 171 млн грн.

Детальн?ше в Анал?тичному огляд? на сайт? УА?Б.

*****

НКЦПФР про стан ? розвиток недержавного пенс?йного забезпечення на к?нець 2020 року

Нац?ональна ком?с?я з ц?нних папер?в та фондового ринку оприлюднила на сво?му сайт? ?нформац?ю про стан ? розвиток недержавного пенс?йного забезпечення станом на 31.12.2020 року.

Як зазнача?ться в ?нформац?йн?й дов?дц?, на к?нець 2020 у Держре?стр? ф?нансових установ м?стилася ?нформац?я про 63 недержавн? пенс?йн? фонди (НПФ) та 20 адм?н?стратор?в НПФ (дов?дково: станом на 31.12.2019 у Держре?стр? нал?чувалось 65 НПФ та 22 адм?н?стратори). Анал?тична ?нформац?йна дов?дка сформована за даними 19 адм?н?стратор?в щодо д?яльност? 58 д?ючих недержавних пенс?йних фонд?в.

Кр?м того, м?ститься ?нформац?я про 1 одноос?бного засновника, який прийняв р?шення про самост?йне зд?йснення адм?н?стрування створеного ним корпоративного недержавного пенс?йного фонду.

Зг?дно з даними, як? надали до Ком?с?? адм?н?стратори, недержавн? пенс?йн? фонди заре?стровано у 9 рег?онах Укра?ни. Найб?льша ?хня к?льк?сть зосереджена у м. Ки?в? – 40, або 69,0% в?д загально? к?лькост? д?ючих НПФ.

Станом на 31.12.2020 адм?н?стратори НПФ уклали 87,8 тис. шт. пенс?йних контракт?в, що б?льше на 13,9% (10,7 тис. шт.) пор?вняно з таким же пер?одом 2019 року.

К?льк?сть вкладник?в у 2020 зб?льшилася пор?вняно з аналог?чним пер?одом 2019 року на 2,2% (1,8 тис. вкладник?в).

Загальна к?льк?сть вкладник?в за р?к зросла за рахунок зб?льшення к?лькост? вкладник?в ф?зичних ос?б на 2,4%.

Станом на 31.12.2020загальна к?льк?сть учасник?в НПФ становила  883,0 тис. ос?б(станом на 31.12.2019 – 874,6 тис. ос?б), з яких отримали/ отримують пенс?йн? виплати 87,0 тис. ос?б (9,9% в?д загально? к?лькост? учасник?в).

Переважну б?льш?сть учасник?в НПФ становили особи в?ком в?д 25 до 50 рок?в, а саме 55,2%, та особи в?ково? групи в?д 50 до 60 рок?в (25,5%). Частка учасник?в НПФ в?ково? групи старше 60 рок?в становила 18,6%, в?ково? групи до 25 рок?в – 0,7%. У кожн?й в?ков?й груп? переважають  чолов?ки, а саме 57,7% в?д загально? к?лькост? учасник?в НПФ. Причому у в?ков?й груп? старше 60 рок?в ?хня к?льк?сть перевищу? к?льк?сть ж?нок у 1,7 раза.

Пенс?йн? виплати (одноразов? та на визначений строк) станом на 31.12.2020 становили1 107,4 млн грн, що на 16,9% б?льше в пор?внянн? з аналог?чним пер?одом 2019 року, при цьому одноразов? виплати зросли на 9,3%, пенс?йн? виплати на визначений строк – на 29,6%.

Сукупно недержавними пенс?йними фондами станом на к?нець 2020 року було зд?йснено пенс?йних виплат (одноразових та на визначений строк) 87,0 тисячам учасник?в, тобто 9,9% в?д загально? к?лькост? учасник?в, як? отримали/ отримують пенс?йн? виплати.

Середн?й розм?р одноразово? пенс?йно? виплати на одного учасника НПФ, який отримав/ отриму? пенс?йну виплату одноразово складав 7,9 тис. грн (станом на 31.12.2019 – 7,5 тис. грн., станом на 31.12.2018 – 7,1 тис. грн.) та середн?й розм?р пенс?йно? виплати на визначений строк на одного учасника НПФ, який отримав/отриму? пенс?йну виплату на визначений строк, становив 106,5 тис. грн (станом на 31.12.2019 – 82,7 тис. грн, станом на 31.12.2018 – 63,4 тис. грн).

Сума пенс?йних внеск?в на к?нець 2020 становить 2 377,9 млн грн, зб?льшившись на 10,0% (217,1 млн. грн.) у пор?внянн? з аналог?чним пер?одом 2019 року.

У загальн?й сум? пенс?йних внеск?в станом на 31.12.2020 основну частину, або 87,3%, становлять пенс?йн? внески в?д юридичних ос?б, на як? припада? 2 075,5 млн грн.

Середн?й розм?р пенс?йного внеску за 2020 р?к на одного вкладника - юридичну особу та ф?зичну особу - п?дпри?мця становить  66 984,58 гривн?, а ф?зичну особу - 985,69 гривн?.

Загальна варт?сть актив?в, сформованих НПФ, станом на 31.12.2020 становила 3 563,7 млн грн, що на 13,4%, або на 420,4 млн грн б?льше у пор?внянн? з аналог?чним пер?одом 2019 року та на 29,8%, або на 818,5 млн грн б?льше в пор?внянн? з аналог?чним пер?одом 2018 року.

Переважними напрямами ?нвестування пенс?йних актив?в стали державн? ц?нн? папери (47,3%), депозити в банках (38,8% ?нвестованих актив?в), обл?гац?? п?дпри?мств, ем?тентами яких ? резиденти Укра?ни (5,4%), обл?гац?? внутр?шн?х м?сцевих позик (2,7%), об’?кти нерухомост? (2,5%).

Загальний дох?д, отриманий в?д ?нвестування пенс?йних актив?в, станом на 31.12.2020 становив 2 635,7 млн грн, зб?льшившись у пор?внянн? з таким же пер?одом 2019 року на 435,7 млн грн, або на 19,8%.

Витрати, що в?дшкодовуються за рахунок пенс?йних актив?в, у зв?тному пер?од? зросли на 17,2% у пор?внянн? з аналог?чним пер?одом 2019 року ? в ц?лому за час ?снування пенс?йних фонд?в становлять 456,1 млн грн, або 12,8% в?д загально? вартост? актив?в НПФ. У тому числ? за рахунок надання послуг з управл?ння активами НПФ на 33,5 млн грн (15,3%), послуг збер?гача на 5,0 млн грн (22,0%), проведення планових аудиторських перев?рок на 1,7 млн грн (24,6%), пов'язаних ?з зд?йсненням операц?й з пенс?йними активами, як? надаються трет?ми особами на 0,7 млн грн (14,6%), ?нших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенс?йного забезпечення (у тому числ? послуг з адм?н?стрування НПФ) на 19,2% (26,1 млн грн) (дов?дково: станом на 31.12.2019 так? витрати становили 389,1 млн грн).

Детальн?ша ?нформац?я на сайт? НКЦПФР у розд?л? Ринок накопичувального пенс?йного забезпечення.

*****

Пенс?йн? фонди почали ?нвестувати в ?ноземн? ц?нн? папери

Укра?нськ? недержавн? пенс?йн? фонди почали вкладати сво? заощадження у ц?нн? папери ?ноземних компан?й, як? допущен? Нац?ональною ком?с??ю з ц?нних папер?в та фондового ринку до об?гу на територ?? Укра?ни. Про це пов?домля?ться на сайт? рег?лятора.

До портфел?в недержавних пенс?йних фонд?в та пайових ?нвестиц?йних фонд?в ув?йшли ц?нн? папери найб?льших технолог?чних компан?й св?ту – Apple, Microsoft, Tesla та одних з найв?дом?ших ?ндексних фонд?в – Vanguard 500 IndexFund та InvescoQQQTrustSM.

Завдяки допуску на укра?нський ринок кап?талу ц?нних папер?в ?ноземних ем?тент?в Ком?с?я розширю? перел?к ф?нансових ?нструмент?в, як? вже сьогодн? стають ц?кавими для ?нвестування пенс?йних актив?в.

«Нараз? ми бачимо досить невелик? обсяги цього ?нструменту на ринку. Однак той факт, що в?н виклика? ?нтерес ? ним починають користуватись – це позитивний результат для вс?х. Ми впевнен?, що це т?льки початок ? надал? цей ?нструмент займе сво? г?дне м?сце в портфелях б?льшост? укра?нських ?нвестор?в»,- зауважив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

До об?гу на територ?? Укра?ни допущенн? 34 ц?нн? папери ?ноземних ем?тент?в. З перел?ком можна ознайомитись на оф?ц?йному вебсайт? Ком?с?? за посиланням.

*****

Нац?ональний депозитар?й Укра?ни оновив склад Наглядово?
ради, призначив оч?льника та запропонував Голову правл?ння

26 кв?тня 2021 року акц?онери ПАТ «Нац?ональний депозитар?й Укра?ни» обрали новий склад Наглядово? ради.

До складу Наглядово? ради ув?йшли: Гелет?й Юр?й – представник акц?онера Нац?ональний банк Укра?ни, Кий Олекс?й – незалежний директор, Л?совенко В?тал?й – незалежний директор, М?ленть?в В?тал?й – незалежний директор, Шляхов Ярослав – представник акц?онера Держава Укра?на в особ? НКЦПФР.

Головою Наглядово? ради НДУ призначено В?тал?я М?ленть?ва.

5 травня Наглядова рада НДУ завершила конкурсний в?дб?р на посаду Голови правл?ння ПАТ «НДУ», участь в якому взяли 14 кандидат?в.

За результатами проведеного рейтингового голосування, Наглядова рада серед 5 ф?нал?ст?в визначила переможця конкурсу на посаду Голови Правл?ння НДУ – Юд?на Олекс?я В?тал?йовича.

У в?дпов?дност? до Статуту ПАТ «НДУ» його кандидатура буде винесена на розгляд позачергових збор?в акц?онер?в, як? в?дбудуться найближчим часом, пов?домля?ться на сайт? Нацдепозитар?я.

Структура власност? ПАТ «НДУ»: 25% акц?й належить Держав? Укра?на (управл?ння зд?йсню? НКЦПФР), 25% – належать Нац?ональному банку Укра?ни, 24,99% – ПАТ «Державний ощадний банк Укра?ни», 10,94% – КНПФ Нац?онального банку Укра?ни, 9,99% – АТ  «Укрекс?мбанк», менше 5% акц?й – ?ншим власникам.

*****

Президент п?дписав закон щодо проведення аукц?он?в з продажу об’?кт?в велико? приватизац?? п?д час карантину

Президент Укра?ни п?дписав Закон «Про внесення зм?ни до розд?лу V «Прик?нцев? та перех?дн? положення» Закону Укра?ни «Про приватизац?ю державного ? комунального майна» щодо в?дновлення проведення аукц?он?в з продажу об’?кт?в велико? приватизац??» № 1365-?Х, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року.

Цей закон да? змогу розпочати п?дготовку та проведення велико? приватизац?? на аукц?онах, як? були призупинен? через обмежувальн? заходи у зв’язку з пандем??ю COVID-19 з березня 2020 року.

Документ передбача?, що в пер?од д?? карантину не проводяться аукц?они з? зниженням стартово? ц?ни, аукц?они за методом вивчення ц?нових пропозиц?й, а також приватизац?я шляхом викупу об’?кт?в велико? приватизац??. Державне майно дозволя?ться продавати лише на аукц?он? з умовами, коли торги вигра? покупець, який запропонував найвищу ц?ну та взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу.

«Попри коронакризу, незм?нною залиша?ться наша ц?ль на приватизац?ю державних п?дпри?мств, як? часто управляються вкрай неефективно ? ? розсадниками корупц??. Б?льш того, щоб забезпечити швидке в?дновлення економ?ки п?сля пандем?? та зростання добробуту наших громадян, ми повинн? покращувати б?знес-кл?мат ? створювати сприятлив? умови для залучення в Укра?ну ?нвестиц?й», – зазначив Глава держави.

Закон набира? чинност? на наступний день п?сля опубл?кування.

*****

Про?кт Закону "Про ф?нансов? послуги та ф?нансов? компан??" прийнято за основу

27 кв?тня Верховна рада Укра?ни прийняла у першому читанн? про?кт Закону "Про ф?нансов? послуги та ф?нансов? компан??", пов?домля? сайт парламенту.

Законопро?ктом передбача?ться як?сне та концептуальне оновлення редакц?? Закону Укра?ни "Про ф?нансов? послуги та державне регулювання ринк?в ф?нансових послуг" з метою закр?плення нових п?дход?в до регулювання в?дпов?дних ринк?в ф?нансових послуг та д?яльност? в?дпов?дних ф?нансових установ.

Пропону?ться визначити: в?дпов?дну терм?нолог?ю; види ф?нансових послуг; засади вза?мод?? надавача ф?нансових послуг з кл??нтами та захисту ?х прав; основн? засади д?яльност? з надання ф?нансових послуг; засади державного регулювання та нагляду за д?яльн?стю з надання ф?нансових послуг тощо.

Законопро?ктом також пропону?ться внести в?дпов?дн? зм?ни до Цив?льного кодексу, закон?в Укра?ни «Про Нац?ональний банк Укра?ни», «Про бухгалтерський обл?к та ф?нансову зв?тн?сть в Укра?н?», «Про банки ? банк?вську д?яльн?сть» та низки ?нших закон?в Укра?ни.

Проект Закону заре?стровано за №5065.

*****

Настро? б?знесу пог?ршилися через посилення карантинних обмежень – результати опитування п?дпри?мств у кв?тн?

Б?знес у кв?тн? пог?ршив оц?нки економ?чного стану сво?х п?дпри?мств та перспектив д?яльност? у в?дпов?дь на посилення карантинних обмежень та зростання невизначеност?. Про це св?дчить ?ндекс оч?кувань д?лово? активност? (?ОДА), який розрахову? Нац?ональний банк на щом?сячн?й основ?.

За кв?тень 2021 року в?н становив 46.9 проти 51.4 у березн? ? знову опустився нижче р?вноважного значення (50 пункт?в). У кв?тн? п?дпри?мства б?льшост? сектор?в, залучених до щом?сячного опитування, песим?стично оц?нили результати сво?? д?яльност?: секторальн? ?ндекси п?дпри?мств промисловост?, торг?вл? та сфери послуг опустилися нижче нейтрального р?вня. Водночас буд?вельн? компан?? вперше п?сля вересня 2019 року продемонстрували оптим?стичн? настро?.

П?дпри?мства промисловост? п?сля двох м?сяц?в оптим?зму знову пог?ршили оц?нки д?лово? активност?: у кв?тн? секторальний ?ндекс знизився до 49.8 з 52.3 у березн?. П?дпри?мства промисловост? оч?кують на значне зростання ц?н на сировину, матер?али та власну продукц?ю; водночас збер?гають позитивн? оц?нки щодо обсяг?в нових замовлень та обсяг?в виготовлення продукц??. Обсяги нових експортних замовлень залишатимуться на поточному р?вн?.

П?дпри?мства сфери торг?вл? також пог?ршили оц?нки сво?х економ?чних результат?в: секторальний ?ндекс знизився в кв?тн? до з 48.9 з 52.2 у березн?. Респонденти оч?кують зменшення обсягу закуп?вл? товар?в для продажу. На тл? посилення оч?кувань щодо зростання закуп?вельних ц?н п?дпри?мства сектору посилили сво? оц?нки щодо зростання  вартост? товар?в для продажу та зменшення розм?ру торговельно? марж?. Водночас оч?ку?ться незначне зростання обсяг?в товарообороту. П?дпри?мства сфери послуг найсутт?в?ше в?дреагували на запровадження посиленого карантину та значно пог?ршили оч?кування щодо економ?чних результат?в сво?? д?яльност?: секторальний ?ндекс знизився до 43.0 у кв?тн? з 51.4 у березн?. Респонденти оч?кують зниження обсяг?в наданих послуг, обсяг?в нових замовлень та замовлень у процес? виконання й планують зб?льшити тарифи на власн? послуги.

П?дпри?мства буд?вництва (буд?вництва житла) на тл? сезонного пожвавлення та зб?льшення ?нвестиц?йного попиту вперше п?сля вересня 2019 року були ?диними серед ?нших сектор?в, як? оптим?стично оц?нили економ?чн? перспективи сво?? д?яльност?: секторальний ?ндекс у кв?тн? нарешт? перевищив р?вноважний р?вень ? зр?с до 51.5 проти 40.6 у березн?. П?дпри?мства сектору оч?кують зб?льшення обсяг?в нових замовлень, закуп?вл? послуг п?дрядник?в сировини та матер?ал?в, виконання буд?вельних роб?т.

П?дпри?мства вс?х сектор?в прогнозують зростання ц?н на власну продукц?ю/послуги на тл? подорожчання сировини ? товар?в постачальник?в та поки не оч?кують на зб?льшення чисельност? сво?х прац?вник?в.

Щом?сячне опитування п?дпри?мств проводилося з 05 до 23 кв?тня 2021 року. В опитуванн? взяли участь 297 п?дпри?мств. Серед опитаних п?дпри?мств 41.8%  – компан?? промисловост?,  30.3% – сфери послуг, 23.9% – торг?вл?, 4.0% – буд?вництва. 37.0% респондент?в – велик? п?дпри?мства, 30.0% – середн?, 33.0% – мал?.

Випуск п?дготовлено за пов?домленнями ?нтернет-ресурс?в та власною ?нформац??ю

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21