Мр?яти легко! OTP Kids – ?нвестиц?? для д?тей та ?хн?х батьк?в

09 жовтня 2019

Компан?я «ОТП Кап?тал» вперше в Укра?н? презенту? ?нвестиц?йний ?нструмент для накопичення кошт?в для д?тей. Оформлення сертиф?кат?в ?нвестиц?йного фонду OTP Kids можливе, як на батьк?в, так ? на саму дитину.

?нвестиц?йна стратег?я фонду нац?лена на використання ус?х можливих ф?нансових ?нструмент?в, що дозволен? законодавством, для досягнення найкращих ?нвестиц?йних результат?в. Передбача?ться, що 50% кошт?в будуть розм?щувати на депозит в ОТП Банку для забезпечення стаб?льного гарантованого доходу. ?нш? 50% ?нвестуватимуться в ?нструменти фондового ринку, що дозволять максим?зувати дох?дн?сть ?нвестиц?? при прийнятному р?вн? ризику. Наприклад, у короткостроков?й перспектив? – у державн? та корпоративн? обл?гац??, а згодом – в акц??, деривативи тощо. Також передбача?ться частковий або повний перех?д у валютн? ?нструменти в пер?од оч?кування девальвац?? нац?онально? валюти.

«Л?н?йка наших ?нвестиц?йних продукт?в включа? ?нвестиц?йн? та пенс?йн? фонди, що мають р?зн? стратег?? та ц?л?. Прийшов час подбати ? про одну з найб?льших ц?нностей життя – наших д?тей. Виховання дитини ? чи не найдорожчим «проектом» у житт? людини ? без правильного планування та накопичення кошт?в усп?шно реал?зувати його майже неможливо. Тому ми пропону?мо скористатися OTPKids ?, наприклад, створити осв?тн?й фонд ваш?й дитини для навчання в найкращих ун?верситетах Укра?ни та св?ту. Саме так, як це роблять в ?нших кра?нах св?ту», – говорить Наталя Меженська, генеральний директор компан?? з управл?ння активами «ОТП Кап?тал».

Для батьк?в фонд нада? можлив?сть сформувати певний стартовий кап?тал для дитини: на навчання, куп?влю житла, власну справу чи будь-як? ?нш? потреби або мр?? дитини. Також батьки за допомогою цього ?нструменту можуть долучити сво?х д?тей до ?нвестиц?й та навчити ф?нансов?й грамот?. Д?ти, що мають у сво?му розпорядженн? в?льн? кошти, можуть безпечно отримати ц?кавий перший досв?д в ?нвестуванн? та примножити власний перший кап?тал.

«На банк?вському ринку Укра?ни майже нема? довгострокових ?нструмент?в накопичення для д?тей та ще з ринковою дох?дн?стю. Тому ми разом з ОТП Кап?тал вир?шили впровадити такий фонд, що нада? додатков? можливост? для наших кл??нт?в та доступний у вс?х в?дд?леннях ОТП Банку», – говорить Володимир Мудрий, Член Правл?ння АТ «ОТП Банк», який в?дпов?да? за роздр?бний б?знес.

Куп?вля ?нвестиц?йних сертиф?кат?в OTP Kids можлива в будь-який робочий день, продаж – в будь-який момент, але не ран?ше н?ж через р?к п?сля ?нвестиц??. Таким чином, ?нвестори мають у сво?му розпорядженн? довгострокову л?кв?дну ?нвестиц?ю з правом поповнення та зняття у будь-який момент.

Д?знатися б?льше про ?нвестиц?йн? фонди п?д управл?нням «ОТП Кап?тал» можна в ус?х в?дд?леннях ОТП Банку, на сайт? www.otpcapital.com.ua або за телефоном 044 492 34 69.

Компан?я з управл?ння активами «ОТП Кап?тал» була заснована в липн? 2007 року та стала другим, п?сля АТ «ОТП Банк», представником OTP Group в Укра?н?. Компан?я нада? широкий спектр ?нвестиц?йних послуг високо? якост?, як корпоративним кл??нтам, так ? приватним особам, ? ? одним ?з л?дер?в на ринку колективного ?нвестування. П?д управл?нням КУА «ОТП Кап?тал» знаходяться 7 публ?чних ?нвестиц?йних фонд?в, 7 венчурних фонди, активи страхових компан?й, а також 3 недержавних пенс?йних фонди. Активи п?д управл?нням – 2 млрд. грн.

Акц?онерне товариство «ОТП Банк» – один з найб?льших укра?нських банк?в з ?ноземним кап?талом, який ? визнаним л?дером ф?нансового сектора кра?ни. На ринку в?н представлений з 1998 року, ма? ст?йку репутац?ю соц?ально-в?дпов?дально?, над?йно? та стаб?льно? структури, що пропону? споживачам серв?си ?вропейсько? якост?. Банк нада? повний спектр ф?нансових послуг для корпоративних ? приватних кл??нт?в, а також представник?в малого та середнього б?знесу. Його стов?дсотковим власником ? найб?льший угорський банк OTP Bank Plc.

З 2019 року зг?дно з р?шенням НБУ ОТП Банк в?днесено до перел?ку системно важливих банк?в Укра?ни, як? мають вагомий вплив на розвиток ф?нансово? системи кра?ни.

В Укра?н? АТ «ОТП Банк» виступа? флагманом банк?всько? групи ОТП, заре?стровано? Нац?ональним банком Укра?ни, до складу яко? також входять ТОВ «КУА «ОТП Кап?тал» та ТОВ «ОТП Л?зинг».

Сл?дкуйте за новинами ОТП Банку в соц?альних мережах Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram, , , , та Viber..

Увага: прибутков?сть ?нвестиц?й, що зд?йсненн? на фондовому ринку, може зб?льшитись або зменшитись; результатами ?нвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Держава не гаранту? прибутков?сть ?нвестиц?й на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Кап?тал» не гаранту? розм?р прибутковост? ?нвестиц?йних ?нструмент?в, вказаних у даному ?нформац?йному пов?домленн?.

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21