Ун?кальний вклад ?ОТП Подв?йний? в?д OTP Group: по?днання депозиту та ?нвестиц?йного фонду

09 вересня 2019

ОТП Банк та ОТП Кап?тал пропонують сп?льний акц?йний продукт – вклад ?ОТП Подв?йний?, що по?дну? 3-м?сячний депозит в?д ОТП Банку та 12-м?сячний ?нвестиц?йний фонд в?д ?ОТП Кап?тал?. Сума вкладу розпод?ля?ться на дв? р?вн? частини м?ж цими складовими. Цей вклад дозволя? кл??нту отримати п?двищену ставку за депозитом ? додатковий дох?д в?д ?нвестиц?й в ?нструменти ф?нансового ринку.

Вклад ?ОТП Подв?йний? передбача? ф?ксовану п?двищену в?дсоткову ставку за депозитом – 15% р?чних, а також можлив?сть одержати додатковий дох?д в?д участ? у фонд?, що ?нвесту? кошти у популярний та над?йний ?нструмент – обл?гац?? внутр?шньо? державно? позики. Нараз? так? обл?гац?? приносять близько 17% р?чних.

Додатковою перевагою ? вдв?ч? менш? податки на прибуток в?д фонду, що виплачу?ться у вигляд? див?денд?в та оподаткову?ться за ставкою 9% (+1,5% в?йськового збору). Таким чином кл??нти можуть щороку отримувати див?денди за п?дсумками минулого пер?оду та продовжувати свою участь у фонд? ще на р?к або забирати кошти.

?Ми намага?мося поширити серед наших кл??нт?в звичайну для ?вропейських кра?н практику ?нвестування в ц?нн? папери. Саме тому вклад ?ОТП Подв?йний? для багатьох ста? усп?шним стартом для подальшо? пост?йно? роботи з ?нвестиц?йними фондами?, – говорить В?тал?й Дишловий, кер?вник департаменту з питань маркетингу та продаж?в компан?? з управл?ння активами ?ОТП Кап?тал?.

Пропозиц?я вкладу д?? до 4 жовтня, загальний обсяг яко? обмежений.

Д?знатися б?льше про ?нвестиц?йн? фонди п?д управл?нням ?ОТП Кап?тал? можна в ус?х в?дд?леннях ОТП Банку, на сайт? www.otpcapital.com.ua або за телефоном 044 492 34 69.

Компан?я з управл?ння активами ?ОТП Кап?тал? була заснована в липн? 2007 року та стала другим, п?сля АТ ?ОТП Банк?, представником OTP Group в Укра?н?. Компан?я нада? широкий спектр ?нвестиц?йних послуг високо? якост?, як корпоративним кл??нтам, так ? приватним особам, ? ? одним ?з л?дер?в на ринку колективного ?нвестування. П?д управл?нням КУА ?ОТП Кап?тал? знаходяться 7 публ?чних ?нвестиц?йних фонд?в, 7 венчурних фонди, активи страхових компан?й, а також 3 недержавних пенс?йних фонди. Активи п?д управл?нням – 2 млрд. грн.

Акц?онерне товариство ?ОТП Банк? – один з найб?льших укра?нських банк?в з ?ноземним кап?талом, який ? визнаним л?дером ф?нансового сектора кра?ни. На ринку в?н представлений з 1998 року, ма? ст?йку репутац?ю соц?ально-в?дпов?дально?, над?йно? та стаб?льно? структури, що пропону? споживачам серв?си ?вропейсько? якост?. Банк нада? повний спектр ф?нансових послуг для корпоративних ? приватних кл??нт?в, а також представник?в малого та середнього б?знесу. Його стов?дсотковим власником ? найб?льший угорський банк OTP Bank Plc.

З 2019 року зг?дно з р?шенням НБУ ОТП Банк в?днесено до перел?ку системно важливих банк?в Укра?ни, як? мають вагомий вплив на розвиток ф?нансово? системи кра?ни.

В Укра?н? АТ ?ОТП Банк? виступа? флагманом банк?всько? групи ОТП, заре?стровано? Нац?ональним банком Укра?ни, до складу яко? також входять ТОВ ?КУА ?ОТП Кап?тал? та ТОВ ?ОТП Л?зинг?.

Сл?дкуйте за новинами ОТП Банку в соц?альних мережах Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram, , , , та Viber..

Увага: прибутков?сть ?нвестиц?й, зд?йснених на фондовому ринку, може зб?льшитись або зменшитись; результатами ?нвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Держава не гаранту? прибутков?сть ?нвестиц?й на фондовому ринку. ТОВ ?КУА ?ОТП Кап?тал? не гаранту? розм?р прибутковост? ?нвестиц?йних ?нструмент?в, вказаних у даному ?нформац?йному пов?домленн?.

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21