ICU продовжу? утримувати л?дерство на укра?нському ринку управл?ння активами

14 лютого 2019

Група ICU п?двела п?дсумки управл?ння локальними активами за 2018 р?к. Активи ?нвестиц?йних ? пенс?йних фонд?в п?д управл?нням ICU в Укра?н? зросли на 14% ? склали 3.5 млрд грн. Розм?р ? прибутков?сть даних фонд?в, як ? ран?ше, ? одними з найвищих на укра?нському ринку.

?Разом ?з придбанням компан?й ?Тройка Д?алог Укра?на? та ?Укрсиб Кеп?тал Менеджемент? ми завершили консол?дац?ю б?знесу з управл?ння активами в Укра?н?. При цьому д?яльн?сть в област? недержавного пенс?йного забезпечення ми вид?лили в окремий п?дрозд?л на баз? ?Тройки Д?алог Укра?на?, яка в минулому роц? була перейменована в UPINVEST?, - прокоментував Макар Пасенюк, керуючий партнер ICU.

Макар Пасенюк також зазначив, що в минулому роц? ICU запустила нов? фонди з? спец?ал?зац??ю на проблемних активах ? венчурному б?знес?, але основним напрямком для групи на локальному ринку управл?ння активами залиша?ться все ж робота з публ?чними фондами.

Фонд Обл?гац?й п?д управл?нням ICU - найб?льший в сво?му сегмент? ринку, активи фонду складають 193.1 млн грн, а дох?дн?сть за минулий р?к - 15.22%.

Пенс?йн? активи п?д управл?нням групи зросли на 15% до 467 млн грн, к?льк?сть учасник?в НПФ перевищила 117 тисяч ос?б, а прибутков?сть фонд?в уже трет?й р?к посп?ль випереджа? ?нфляц?ю.

Кр?м того, НПФ ?Укрекс?мбанк? показав найвищу дох?дн?сть серед найб?льших (з активами понад 10 млн грн) укра?нських НПФ ус?х вид?в (в?дкрит?, корпоративн?, профес?йн?). Дох?дн?сть фонду склала 13.87%, активи зросли на 18% до 238 млн грн.

У тр?йку л?дер?в за дох?дн?стю серед найб?льших в?дкритих фонд?в ув?йшли НПФ ?Династ?я? - на першому м?сц? з дох?дн?стю 11.95% ? активами 65 млн грн, ? НПФ ?Емер?т-Укра?на? - на третьому м?сц? з дох?дн?стю 11.24% ? активами 162 млн грн.

?Таких результат?в ми досягли за рахунок ефективного управл?ння, розширення л?н?йки власних фонд?в, а також отримання в управл?ння НПФ ?Вза?модопомога?, що належить ГК ?Л?га?. Наступним кроком у розвитку б?знесу стане розширення асортименту ?нвестиц?йних р?шень, нов? серв?си для кл??нт?в ? рег?ональна експанс?я?, - пов?домив Григор?й Овчаренко, управляючий локальними активами ICU.

Дов?дка

Група ICU - незалежна ф?нансова група, що нада? послуги з управл?ння активами та приватним акц?онерним кап?талом. Група спец?ал?зу?ться на ринках Центрально? та Сх?дно? ?вропи.

Заснована в 2006 роц? фах?вцями з ING, група ICU ? л?дером з управл?ння активами в Укра?н?. П?д ?? управл?нням перебувають активи розм?ром понад 500 млн долар?в.

Власником компан?? ? ?? топ-менеджмент. Керуюч? партнери ICU - Макар Пасенюк ? Костянтин Стеценко.

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21