Пенс?йний фонд з валютною стратег??ю в?дтепер у в?дд?леннях ОТП Банку

24 с?чня 2019

В?дтепер у мереж? в?дд?лень ?ОТП Банку? можна розпочати зд?йснювати накопичення у недержавному пенс?йному фонд? ?Фр?Флайт?, активи якого будуть прив’язан? до ?ноземно? валюти. Це означа?, що вс? надходження в?д вкладник?в в гривн? будуть ?нвестуватися виключно у валютн? активи для захисту в?д девальвац?? та отримання валютно? дох?дност?, вищо? за валютн? банк?вськ? депозити. Портфель фонду включатиме найб?льш над?йн? ?нструменти ф?нансового ринку – валютн? державн? обл?гац?? та банк?вськ? депозити, що забезпечують захист та пост?йне зростання пенс?йних накопичень кл??нт?в.

Недержавний пенс?йний фонд ?Фр?Флайт? став другим пенс?йним фондом, контракти якого можна укласти в мереж? ?ОТП Банку? та контролюються ?ншим членом OTP Group – компан??ю з управл?ння активами ?ОТП Кап?тал?. Флагманський фонд групи – ?ОТП Пенс?я? – нараз? нал?чу? 41 460 учасник?в, як? збер?гають у фонд? 133 млн грн пенс?йних заощаджень.

?Ми прид?ля?мо велику увагу побудов? довгострокових в?дносин з нашими кл??нтами, тому розвиток пенс?йного накопичення – лог?чне продовження тако? ф?лософ??. До того ж досв?д нашо? групи у ?нших кра?нах св?дчить про високий потенц?ал ?нвестиц?йних продукт?в – ?нвестиц?йних та пенс?йних фонд?в, державних обл?гац?й та ?нших ц?нних папер?в, що дозволяють пропонувати кл??нтам формування повноц?нного диверсиф?кованого портфеля. Включення ще одного пенс?йного фонду до перел?ку наших послуг дозволить кл??нтам обрати валютну стратег?ю для пенс?йного забезпечення себе та сво?х р?дних?, – зазначив Володимир Мудрий, член правл?ння АТ ?ОТП Банк?, який очолю? роздр?бний б?знес.?

Д?яльн?сть недержавних пенс?йних фонд?в поляга? у залученн? пенс?йних внеск?в в?д ф?зичних та юридичних ос?б, ?нвестуванн? цих кошт?в з метою ?хнього примноження ? захисту в?д ?нфляц?? та зд?йсненн? пенс?йних виплат учасникам по досягненню ними пенс?йного в?ку.?

?В Укра?н? завжди ? попит на валютн? ?нструменти, особливо коли мова йде про довгострокове накопичення. Тому ми вир?шили запропонувати пенс?йний фонд з виключно валютною стратег??ю. Вс? отриман? в?д вкладник?в кошти будуть ?нвестован? у валютн? активи, що щодня переоц?нюватимуться за поточним курсом НБУ. Таким чином, учасник отримуватиме дв? дох?дност? – валютну та ?девальвац?йну?, у раз? зростання валютного курсу. Под?бну стратег?ю ми вже 6 рок?в усп?шно реал?зову?мо, керуючи ?нвестиц?йним фондом ?ОТП Валютний?. Щодо нашого ?ншого фонду, ?ОТП Пенс?я?, то в?н продовжить використовувати збалансовану ?нвестиц?йну стратег?ю, що передбача? використання широкого набору ф?нансових ?нструмент?в, у тому числ? ситуативно ? валюту, в залежност? в?д ринково? ситуац?? для отримання дох?дност? вище р?вня ?нфляц???, – зауважила Натал?я Меженська, Генеральний директор компан?? з управл?ння активами ?ОТП Кап?тал?.

Нагада?мо, що?у грудн? 2018 року, компан?я ?ОТП Кап?тал?, що в?дпов?да? в ?ОТП Груп?? за управл?ння активами ?нвестиц?йних, пенс?йних та венчурних фонд?в, а також страхових компан?й, стала одноос?бним засновником недержавного пенс?йного фонду ?Фр?Флайт?. ?ОТП Кап?тал? керу? активами пенс?йного фонду ?Фр?Флайт? з серпня 2017 року, але т?льки з? зм?ною засновника та формуванням ново? Ради фонду, компан?я повн?стю контролю? та в?дпов?да? за роботу недержавного пенс?йного фонду.

Д?знатися б?льше про недержавн? пенс?йн? фонди, а також укласти пенс?йний контракт можна у в?дд?леннях ОТП Банку по вс?й Укра?н?.

Додаткова ?нформац?я на сайт?www.otppension.com.ua та за телефоном 044 492 34 69.


Компан?я з управл?ння активами ?ОТП Кап?тал? була заснована в липн? 2007 року та стала другим, п?сля АТ ?ОТП Банк?, представником OTP Group в Укра?н?. Компан?я нада? широкий спектр ?нвестиц?йних послуг високо? якост?, як корпоративним кл??нтам, так ? приватним особам, ? ? одним ?з л?дер?в на ринку колективного ?нвестування. П?д управл?нням КУА ?ОТП Кап?тал? знаходяться 6 публ?чних ?нвестиц?йних фонд?в, 7 венчурних фонди, активи страхових компан?й, а також 3 недержавних пенс?йних фонди. Активи п?д управл?нням – 1,8 млрд. грн.

АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ?ОТП БАНК? - один з найб?льших в?тчизняних банк?в, визнаний л?дер ф?нансового сектора Укра?ни. Банк нада? повний спектр ф?нансових послуг для корпоративних ? приватних кл??нт?в, а також представник?в малого та середнього б?знесу. На укра?нському ринку в?н представлений з 1998 року, ма? ст?йку репутац?ю соц?ально в?дпов?дально?, над?йно? ? стаб?льно? структури, що пропону? споживачам серв?си ?вропейсько? якост?. Його стов?дсотковим власником ? найб?льший угорський банк OTP Bank Plc.
Сл?дкуйте за новинами ОТП Банку в соц?альних мережах Facebook, Twitter ? YouTube.

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21