ОТП Кап?тал розширю? пенс?йний б?знес. Компан?я купила пенс?йний фонд ?Фр?Флайт?

27 грудня 2018

Компан?я ОТП Кап?тал стала одноос?бним засновником недержавного пенс?йного фонду ?Фр?Флайт? зам?сть ?Науково-виробничого п?дпри?мства ?Укрпром?нвест?. Фонд був заснований у 2007 роц? для недержавного пенс?йного забезпечення його учасник?в, незалежно в?д м?сця та характеру ?х роботи. Нараз? учасниками фонду ? 191 людина, а активи фонду складають 736 тис. грн.

?Зараз це невеликий фонд, але в нас на нього велик? плани. Ми плану?мо переор??нтувати фонд виключно на валютн? активи. Таким чином, учасники фонду отримуватимуть фактично валютну дох?дн?сть та матимуть захист в?д девальвац??, оск?льки накопичення оц?нюватимуться за поточним валютним курсом НБУ. З перезапуском цього фонду та стартом його продаж?в, в тому числ? ? через в?дд?лення ОТП Банку, ми розширю?мо л?н?йку наших пенс?йних фонд?в та пропону?мо ун?кальний продукт нашим кл??нтам?, - говорить В?тал?й Дишловий, кер?вник департаменту маркетингу ? продаж?в компан?? з управл?ння активами ?ОТП Кап?тал?.

Компан?я ОТП Кап?тал керу? активами пенс?йного фонду ?Фр?Флайт? ще з серпня 2017 року, але не повн?стю визначала його ?нвестиц?йну стратег?ю, що була встановлена Радою пенс?йного фонду, обраною попередн?м засновником. З? зм?ною засновника та формуванням ново? Ради фонду, компан?я ОТП Кап?тал повн?стю контролю? та в?дпов?да? за роботу цього недержавного пенс?йного фонду.

Недержавний пенс?йний фонд ?Фр?Флайт? ? другим в?дкритим пенс?йним фондом, що контролю?ться компан??ю з управл?ння активами ?ОТП Кап?тал?. Флагманський фонд ?ОТП Пенс?я? нал?чу? 41 100 учасник?в, як? збер?гають у фонд? 131 млн грн. Також компан?я управля? активами профес?йного фонду ?Маг?страль?, що в?дноситься до Профес?йно? сп?лки зал?зничник?в ? транспортних буд?вельник?в Укра?ни та ма? 38 млн грн. актив?в ? 326 470 учасник?в.

Д?яльн?сть недержавних пенс?йних фонд?в поляга? у залученн? пенс?йних внеск?в в?д ф?зичних та юридичних ос?б, ?нвестуванн? цих кошт?в з метою ?хнього примноження ? захисту в?д ?нфляц?? та зд?йсненн? пенс?йних виплат учасникам по досягненню ними пенс?йного в?ку.

Д?знатися б?льше про недержавн? пенс?йн? фонди, а також укласти пенс?йний контракт можна у в?дд?леннях ОТП Банку по вс?й Укра?н?. Додаткова ?нформац?я на сайт? www.otppension.com.ua та за телефоном 044 492 34 69.

Компан?я з управл?ння активами ?ОТП Кап?тал? була заснована в липн? 2007 року та стала другим, п?сля АТ ?ОТП Банк?, представником OTP Group в Укра?н?. Компан?я нада? широкий спектр ?нвестиц?йних послуг високо? якост?, як корпоративним кл??нтам, так ? приватним особам, ? ? одним ?з л?дер?в на ринку колективного ?нвестування. П?д управл?нням КУА ?ОТП Кап?тал? знаходяться 6 публ?чних ?нвестиц?йних фонд?в, 7 венчурних фонди, активи страхових компан?й, а також 3 недержавних пенс?йних фонди. Активи п?д управл?нням – 1,8 млрд. грн.

АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ?ОТП БАНК? - один з найб?льших в?тчизняних банк?в, визнаний л?дер ф?нансового сектора Укра?ни. Банк нада? повний спектр ф?нансових послуг для корпоративних ? приватних кл??нт?в, а також представник?в малого та середнього б?знесу. На укра?нському ринку в?н представлений з 1998 року, ма? ст?йку репутац?ю соц?ально в?дпов?дально?, над?йно? ? стаб?льно? структури, що пропону? споживачам серв?си ?вропейсько? якост?. Його стов?дсотковим власником ? найб?льший угорський банк OTP Bank Plc.

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21