Попередження про в?дпов?дальн?сть

Сум?сн?сть та техн?чн? вимоги
?
Цей сайт ? сум?сним ?з такими браузерами:
·
?Internet Explorer 8 (32-bit)
·?Mozilla Firefox (остання верс?я)
·?Safari (не нижче 5.0.2)
·?Opera (остання верс?я)
·?Google Chrome (остання верс?я)
?
Сайт ма? так? м?н?мальн? вимоги для правильного в?дображення:
·
?розд?льна здатн?сть екрану – 1024*768
·?плаг?н або програма Acrobat Reader?
·?сум?сна програма Microsoft Office??
?
Обмеження в?дпов?дальност?
?
У той час як наша мета поляга? в наданн? сво?часно? ? точно? ?нформац??, УА?Б не несе правову в?дпов?дальн?сть або зобов'язання щодо матер?ал?в на цьому сайт?. Якщо будуть виявлен? ? доведен? до нашого в?дома помилки на сайт?, ми намагатимемося ?х виправити. УА?Б залиша? за собою право зм?нювати, додавати або прибирати будь-яку або вс? стор?нки, або ?х зм?ст на сво?му сайт? без попереднього пов?домлення.

УА?Б не несе н?яко? в?дпов?дальност? або зобов'язань в?дносно пов'язаних зовн?шн?х сайт?в, над якими вона не ма? контролю.

УА?Б не може гарантувати, що документи, доступн? на сайт?, точно в?дтворюють оф?ц?йно прийнят? тексти. Наприклад, т?льки опубл?коване у друкованих оф?ц?йних виданнях законодавство Укра?ни вважа?ться автентичним.
?
Пол?тика конф?денц?йност?

Ваша конф?денц?йн?сть важлива для нас. Коли Ви в?дв?ду?те наш сайт, УА?Б не збира? н?яко? особисто? ?нформац?? про вас. Ми не використову?мо ?ндив?дуальну ?нформац?ю у комерц?йних ц?лях, ? ми не д?лимося ц??ю ?нформац??ю з будь-якою ?ншою орган?зац??ю. Ви не будете отримувати електронну пошту в?д УА?Б у результат? в?дв?дування нашого сайту.

УА?Б збира? ?нформац?ю про те, як використову?ться ?? сайт. Наприклад, наш веб-сервер автоматично збира? доменне ?м'я кожного в?дв?дувача (?нтернет-назву орган?зац??, через яку в?дв?дувач п?дключа?ться до сайту). Ми також збира?мо загальну ?нформац?ю про в?дв?дування сайту, наприклад, коли сайт в?дв?дують найчаст?ше, як? розд?ли чи стор?нки сайту ? найб?льш популярними. Ми використову?мо автоматично з?брану ?нформац?ю, щоб проанал?зувати, як пол?пшити наш сайт.?
?
Коп?райт та посилання

Ви можете збер?гати ?нформац?ю з цього сайту на Вашому комп’ютер?, а також друкувати ?? коп?? винятково для Вашого особистого некомерц?йного використання.

Ви можете цитувати або посилатися на ?нформац?ю на цьому сайт? для публ?кац?? у будь-яких мед?а-ресурсах чи з ?ншою метою, за умови, що ви зазначите УА?Б джерелом та включите посилання на www.uaib.com.ua (для ?нтернет-видань – г?перпосилання, в?дкрите для ?ндексац?? пошуковими системами).

Якщо не вказано ?нше, весь вм?ст цього сайту, включаючи текст ? зображення, належить виключно УА?Б. За винятком коротких уривк?в з в?дпов?дним посиланням, описаним вище, Ви не можете без спец?ально? (письмово?) згоди УА?Б або домовленост? ?з УА?Б поширювати текст або граф?ку (окр?м як через г?перпосилання). Ви не можете в?дтворювати, зм?нювати або повторно використовувати текст або граф?ку, ? Ви не можете повн?стю (?дзеркально?) в?дтворювати цю ?нформац?ю на сво?му сервер?.

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21