Ренкiнги КУА та ?С?

Ренк?нгування передбача? ранжування КУА та ?С? за певними показниками ?хньо? д?яльност? та зд?йсню?ться щоквартально або щор?чно (ренк?нги за витратами).
Ренк?нгування ?С? та КУА ?С? проводиться на п?дстав? Методики ренк?нгування компан?й з управл?ння активами та ?нститут?в сп?льного ?нвестування (пайових та корпоративних ?нвестиц?йних фонд?в) за результатами ?хньо? д?яльност?, ренк?нгування КУА НПФ - зг?дно з Методикою ренк?нгування компан?й з управл?ння активами недержавних пенс?йних фонд?в за результатами ?хньо? д?яльност?, ренк?нгування КУА СК - на п?дстав? Методики ренк?нгування компан?й з управл?ння активами, що обслуговують страхов? компан??, за результатами ?хньо? д?яльност?
 
Ренк?нги ?С? за класами фонд?в готуються виключно для диверсиф?кованих ?С? з публ?чною ем?с??ю, починаючи з 31.12.2011 р.

Матер?али ренк?нгування можуть бути корисними як для фах?вц?в, як? займаються питаннями сп?льного ?нвестування, так ? для ?нвестор?в – ф?зичних та юридичних ос?б, як? зац?кавлен? у сп?льному ?нвестуванн?.

Дирекц?я Асоц?ац?? буде вдячна вс?м, хто висловить зауваження та побажання щодо вдосконалення п?дход?в до ренк?нгування.

При використанн? матер?ал?в ренк?нгування просимо посилатися на УА?Б.

Скорочення, як? використовуються у таблицях ренк?нг?в:

  • ?С? – ?нститути сп?льного ?нвестування 
  • КУА – компан?? з управл?ння активами
  • ВА – варт?сть актив?в 
  • ВЧА – варт?сть чистих актив?в
  • НПФ - недержавн? пенс?йн? фонди
  • СК - страхов? компан??

 

 

Пошук ренк?нг?в КУА

Пошук ренк?нг?в ?С?

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 07.05.21
К?льк?сть ?С?1549на 07.05.21
К?льк?сть НПФ*55на 07.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ19на 07.05.21
К?льк?сть КУА301на 07.05.21
К?льк?сть СК*2на 28.02.21
Активи, млн. грн.

437 213

на 28.02.21