УА?Б: Анал?тичний огляд д?яльност? ринку управл?ння активами в Укра?н? за 4-й кв 2020 та 2020 р?к. Загальн? результати

06 травня 2021

Укра?нський фондовий ринок, разом з? св?товими ринками, мав турбулентний 2020 р?к в умовах коронакризи. Обвал наприк?нц? березня - на початку кв?тня ? подальший б?чний тренд до к?нця жовтня все ж зм?нилися жвавим зростанням до к?нцяроку, що вивело ключовий м?сцевий ?ндекс акц?й до л?дер?вяк серед св?тових ринк?в у ц?лому, так ? серед тих, що розвиваються, зокрема. Макроеконом?чна картина в Укра?н? у 4-му квартал? ? за 2020 р?к загалом виглядала врешт? кращою, н?ж оч?кувалося на початку кризи, яка виявилася в?дносно поблажливою для нац?онально? економ?ки та ф?нансового сектору. Пом’якшенню негативних ефект?в в?д пандем?? ? локдаун?в, покликаних ?? подолати, сприяла й низка законодавчих та регуляторних ?н?ц?атив, прийнятих в Укра?н? протягом 2020 року. На подальший розвиток фондового ринку були спрямован? к?лька спец?альних закон?в, що були прийнят? цьогор?ч у контекст? ?вро?нтеграц??. А проте, найзатребуван?шим ?нструментом серед роздр?бних та ?нституц?йних ?нвестор?в залишалися державн? обл?гац??.

На цьому тл? галузь управл?ння активами в Укра?н? у 2020 роц? прискорила зростання, яке все ще в?дбувалося переважно за рахунок фонд?в ?з приватним розм?щенням (венчурних) як у к?льк?сному, так ? у варт?сному аспектах. А проте в?дкрит? ?С?, що були одним ?з найменших сектор?в, отримали значний прит?к кап?талу ? найб?льший в?дносний прир?ст чистих актив?в у 2020 роц?.

К?льк?сть учасник?в ринку

Компан?? з управл?ння активами (КУА)

У 4-му квартал? 2020 року загальна к?льк?сть компан?й з управл?ння активами зросла на три ? становила 303, тобто на десять б?льше, н?ж на початку року. Протягом с?чня-грудня було створено 16 нових КУА, у тому числ? 5 – за останн?й квартал.

279 КУА мали в управл?нн? в?д одного до 61-го фонду, а майже 99% КУА управляли принаймн? одним венчурним ?С?.

?нститути сп?льного ?нвестування (?С?)

У 4-му квартал? 2020 року було заре?стровано 65 нових ?С?, а за весь р?к – 221, тобто на 71% б?льше, н?ж за 2019-й.

К?льк?сть?С?, як? досягли нормативу м?н?мального обсягу актив?в (сформованих), зростала 13-й квартал посп?ль ? на к?нець 2020 року становила 1478 (+2.4% за 4-й квартал та +11.5% за весь р?к).

Недержавн? пенс?йн? фонди (НПФ)

К?льк?сть НПФ в управл?нн? станом на 31.12.2020 року залишалася на р?вн? 59(без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числ? 47 в?дкритих, 6 корпоративних та 6 профес?йних. Всього активами НПФ управляли 34 КУА.

Страхов? компан?? (СК)

К?льк?стьСК, що передали сво? активи в управл?ння КУА, та к?льк?сть КУА, що надавали так? послуги, упродовж 2020 року не зм?нювалася: станом на 31.12.2020 одна така компан?я управляла активами двох СК.

Активи в управл?нн? та ВЧА

Ус? ?нституц?йн? ?нвестори

Сукупн? активи в управл?нн? КУА зросли на 6.1% за 4-й квартал ? станом на 31.12.2020 року сягнули 424 723 млн грн. Таким чином, за весь 2020 р?к вони зб?льшилися на 19.6%.

?нститути сп?льного ?нвестування (?С?)

Загальн? активиус?х ?С? в управл?нн?, включно з тими, як? ще не досягли нормативу, у 4-му квартал? 2020 року також зросли на 6.1% ? на 19.6% за весь р?к, до 422 594 млн грн.

Активид?ючих ?С?, що досягли нормативу м?н?мального обсягу актив?в(сформованих), станом на 31.12.2020 дор?внювали 414 193 млн грн. За4-й квартал 2020 року вони зросли на 5.0%, а за весьр?к – на 22.1%.

Найсутт?в?ший внесок як у к?льк?сне, так ? у варт?сне зростання галуз? ?С? зробили, як ? ран?ше, венчурн? фонди. ?хн? активи за 2020 р?к зросли на 23%. Проте найб?льший в?дносний прир?ст у цьому роц? мали в?дкрит? ?С?: +43%.

Сукупний чистий рух кап?талу у в?дкритих ?С? у 4-му квартал? 2020 рокубувпозитивнимучетверте посп?ль ? становив 3.9 млн грн.Це забезпечило найб?льший з 2010 року р?чний чистий прит?к до сектору за п?дсумками 2020 року: +18.0 млн грн.

Варт?сть чистих актив?вус?хсформованих?С? станом на 31.12.2020 сягнула 322 029млн грн.У 4-му квартал? вона зросла на 4.0%, а за весь 2020 р?к – на 23.3%.

Недержавн? пенс?йн? фонди (НПФ)

АктивиНПФ в управл?нн? КУА у 4-му квартал? 2020 року спов?льнили зростання до 0.6%, а за весь р?к – прискорили до 20.0%. Станом на 31.12.2020 вони досягли 1 924 млн грн.

Страхов? компан?? (СК)

АктивиСК в управл?нн? КУА зросли на 5.4%за 4-й квартал, а за весь 2020 р?к – на 76.6%. Станом на 31.12.2020 ц? активи становили 171 млн грн.

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21