30 кв?тня Держф?нмон?торинг затвердив зм?ни до перел?ку терорист?в

30 кв?тня 2021

На виконання вимог статт? 24 Закону Укра?ни в?д 06.12.2019 № 361-?Х «Про запоб?гання та протид?ю легал?зац?? (в?дмиванню) доход?в, одержаних злочинним шляхом, ф?нансуванню тероризму та ф?нансуванню розповсюдження збро? масового знищення» наказом Держф?нмон?торингу в?д 30.04.2021 № 47 затверджено зм?ни до перел?ку ос?б, пов’язаних з провадженням терористично? д?яльност? або стосовно яких застосовано м?жнародн? санкц??.

Зм?ни до перел?ку ос?б, пов’язаних з провадженням терористично? д?яльност? або стосовно яких застосовано м?жнародн? санкц??, затверджен? та розм?щен? у розд?л? Перел?к терорист?в.

 

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21