30 кв?тня набрали чинност? удосконален? норми проведення ф?нансового мон?торингу профес?йних учасник?в

30 кв?тня 2021

30 кв?тня 2021 року набрали чинност? зм?ни до Положення про зд?йснення ф?нансового мон?торингу суб’?ктами первинного ф?нансового мон?торингу, державне регулювання та нагляд за д?яльн?стю яких зд?йсню? Нац?ональна ком?с?я з ц?нних папер?в та фондового ринку.

Документ заре?стровано в М?н?стерств? юстиц?? Укра?ни №532/3654 в?д 19.04.2021.

В?дтепер б?льш?сть процедур передбачають в?ддалену вериф?кац?ю кл??нт?в в електронному режим? за допомогою сучасних баз даних, електронних документ?в та нос??в.

Зокрема, документ регулю? в?ддалене встановлення д?лових в?дносин:

  • за допомогою Системи BankID Нац?онального банку Укра?ни;
  • за процедурою вериф?кац??, зд?йснено? СПФМ у режим? в?деотрансляц?? з дотриманням встановлених вимог.

Б?льше про оновлен? норми Положення – за посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/RE36154?an=1

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21