До 30 кв?тня КУА та АНПФ повинн? оприлюднити р?чну ф?нансову зв?тн?сть разом ?з зв?том аудитора

29 кв?тня 2021

Зг?дно пункту 3 статт? 14 Закону Укра?ни «Про бухгалтерський обл?к та ф?нансову зв?тн?сть» п?дпри?мства, що становлять сусп?льний ?нтерес, а також ?нш? ф?нансов? установи зобов’язан? оприлюднювати р?чну ф?нансову зв?тн?сть та р?чну консол?довану ф?нансову зв?тн?сть разом з аудиторським висновком на сво?й веб-стор?нц? (у повному обсяз?).

П?д цю норму п?дпадають КУА, АНПФ, НПФ та К?Фи (незалежно в?д способу розм?щення ЦП) та П?Фи, ц?нн? папери яких допущен? до торг?в на фондових б?ржах.

До 30 кв?тня оприлюднення потр?бно зд?йснити п?дпри?мствами, що становлять сусп?льний ?нтерес, а ?ншими ф?нансовими установами, що належать до м?кроп?дпри?мств та малих п?дпри?мств, - не п?зн?ше 1 червня 2021 року.

Зг?дно з Л?ценз?йними умовами КУА (з урахуванням зм?н) передбачено таке:

Л?ценз?ат КУА зобов’язаний не п?зн?ше н?ж до 30 кв?тня року, що наста? за зв?тним пер?одом, оприлюднювати р?чну ф?нансову зв?тн?сть та р?чну консол?довану ф?нансову зв?тн?сть, засв?дчен? заявником (кр?м товариств, у яких зв?тний пер?од (р?к) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власн?й веб-стор?нц? або веб-сайт? (у повному обсяз?).

Ця ?нформац?я повинна бути оприлюднена у вигляд? PDF файл?в, у в?льному доступ?, у ц?лодобовому режим? на власн?й веб-стор?нц? або веб-сайт? за кожний зв?тний пер?од та перебувати на так?й веб-стор?нц? або веб-сайт? протягом п’яти рок?в з дати ?? оприлюднення.

П?сля оприлюднення р?чно? ф?нансово? зв?тност? разом з аудиторським висновком л?ценз?ат КУА письмово у дов?льн?й форм? протягом п’яти робочих дн?в  пов?домля? про це НКЦПФР ?з зазначенням веб-стор?нки або веб-сайта.

Кр?м того, зг?дно з ЗУ “Про ?С?” (стаття 75) не п?зн?ше 01 кв?тня 2021 року п?дляга? розм?щенню у загальнодоступн?й ?нформац?йн?й баз? даних Ком?с?? про ринок ц?нних папер?в щор?чна ?нформац?я щодо д?яльност? ?С? (у раз? публ?чного розм?щення ц?нних папер?в): розрахунок вартост? чистих актив?в ?С? та ф?нансова зв?тн?сть у склад? балансу (зв?ту про ф?нансовий стан) та зв?ту про ф?нансов? результати (зв?ту про сукупний дох?д).

Компан?я нада? учасникам ?С? з приватним розм?щенням ц?нних папер?в ?С? р?чний зв?т щодо д?яльност? такого ?нституту в порядку, встановленому його регламентом.

Також, зг?дно ЗУ “Про ?С?” (стаття 76) на веб-сайт? КУА розм?щу?ться ?нформац?я, що п?дляга? оприлюдненню в?дпов?дно до законодавства, а також вимог внутр?шн?х документ?в КУА, проспекту ем?с?? ц?нних папер?в ?С?, регламенту.

 

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21