06 кв?тня набули чинностi зм?ни до Положення про порядок визначення чисто? вартост? актив?в пенс?йного фонду

29 кв?тня 2021

06 кв?тня 2021 року набуло чинностi  Р?шення НКЦПФР №25 вiд 21.01.2021 року «Про внесення зм?н до Положення про порядок визначення чисто? вартост? актив?в пенс?йного фонду».

Зм?нами усува?ться дублювання подач? ?нформац??, що пода?ться до Ком?с?? компан?ями з управл?ння активами та адм?н?страторами пенс?йних фонд?в, а саме вилучено розд?л V. Складання документа про варт?сть актив?в НПФ, розд?л VI. Складання документа про визначення чисто? вартост? актив?в ПФ та додаток до Положення «Дов?дка про чисту варт?сть актив?в ПФ», яку надавали Адм?н?стратори ПФ.

Встановлено ознаки, що св?дчать про зменшення корисност? певного активу, зокрема ц?нних папер?в, як? входять до складу актив?в пенс?йного фонду.

Документом, визначено, зокрема, так? ознаки:

  • зупинення об?гу ц?нних папер?в, кр?м випадку зупинення об?гу ц?нних папер?в у процес? зд?йснення корпоративних операц?й ем?тента;
  • зупинення внесення зм?н до системи депозитарного обл?ку на п?дстав? р?шення НКЦПФР, кр?м випадку прийняття такого р?шення на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадовою особою;
  • заборона торг?вл? ц?нними паперами на п?дстав? р?шення НКЦПФР;
  • невиконання ем?тентом боргових ц?нних папер?в у терм?ни та строки, встановлен? р?шенням про ем?с?ю/проспектом ц?нних папер?в, сво?х зобов’язань (невиплата доходу за ц?нними паперами, непогашення ц?нних папер?в, у тому числ? невиплата частини чи повно? ном?нально? вартост? ц?нних папер?в);
  • порушення справи про банкрутство ем?тента ц?нних папер?в або господарського товариства (боржника ПФ).

Змiни запроваджують обов’язкове проведення особою, що зд?йсню? управл?ння активами ПФ, переоц?нки вартост? певних актив?в пенс?йного фонду в раз? виникнення/зникнення ознак, що св?дчать про зменшення корисност? активу, зокрема ц?нних папер?в, а також - строки тако? переоц?нки.

З текстом Змiн можна ознайомитися нижче.

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21