Дирекц?я УА?Б

Рибальченко Андр?й Анатол?йович
Генеральний директор

Трипольська Ольга Олег?вна
Перший заступник Ген. директора

Мельник Валентина Микола?вна
Головний бухгалтер


Юридична п?дтримка

Мел?ченко Натал?я Юр??вна
Заступник Ген. директора - Директор з правових питань

Луньова Катерина Анатол??вна
Юридичний радник

?втушенко Натал?я Анатол??вна
Юридичний радник


Мон?торинг та анал?з роботи компан?й
(обл?к, зв?тн?сть, мон?торинг, анал?тика)


Зеленецька Натал?я Серг??вна
Директор з питань ф?нансово? та податково? пол?тики

Гаврилюк Анастас?я Володимир?вна
Директор з м?жнародних зв’язк?в - Старший анал?тик

С?нельник Серг?й Миколайович
Системний адм?н?стратор

Щербак Гл?б В?кторович
Анал?тик

Питання накопичувального пенс?йного забезпечення

Шевкун Тетяна Васил?вна
Заступник Генерального директора – Директор з питань накопичувального пенс?йного забезпечення

Зв‘язки з громадськ?стю та адм?н?стрування

Павлюх Любов Васил?вна
Директор ?з зв‘язк?в з громадськ?стю та просв?тницько? д?яльност?

Новиченко Валентина Петр?вна
Менеджер з комун?кативних питань

Скляр Натал?я В?ктор?вна
Секретар-д?ловод

Компетенц?я Дирекц?? УА?Б визначено в Положенн? Про Дирекц?ю УА?Б

Щоб зв'язатися з нами, див?ться Контакти.

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 07.05.21
К?льк?сть ?С?1549на 07.05.21
К?льк?сть НПФ*55на 07.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ19на 07.05.21
К?льк?сть КУА301на 07.05.21
К?льк?сть СК*2на 28.02.21
Активи, млн. грн.

437 213

на 28.02.21