Державн? органи, профес?йн? та осв?тн? установи, агентства

 • Нац?ональна ком?с?я з ц?нних папер?в та фондового ринку
 • Нац?ональна ком?с?я, що зд?йсню? державне регулювання у сфер? ринк?в ф?нансових послуг 
 • Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку Укра?ни
 • Фонд державного майна Укра?ни
 • Ком?тет Верховно? Ради з питань ф?нанс?в, податково? та митно? пол?тики
 • Ком?тет Верховно? Ради з питань цифрово? трансформац??
   
 • Державна служба ф?нансового мон?торингу Укра?ни
   
 • Профес?йна асоц?ац?я корпоративного управл?ння
 • Нац?ональна асоц?ац?я недержавних пенс?йних фонд?в Укра?ни та адм?н?стратор?в недержавних пенс?йних фонд?в
 • Профес?йна асоц?ац?я учасник?в ринк?в кап?талу та дериватив?в
 • Асоц?ац?я «Укра?нськ? Фондов? Торговц?»
 • Об’?днання ф?нансових установ
 • Асоц?ац?я приватних ?нвестор?в Укра?ни
 • Л?га страхових орган?зац?й Укра?ни
 • Укра?нське товариство оц?нювач?в
 • Укра?нський ?нститут розвитку фондового ринку
 • Ки?вський нац?ональний економ?чний ун?верситет ?м. Вадима Гетьмана
 • М?жнародний ?нститут б?знесу
   
 • Сбондс-Укра?на
 • ?нформац?йне агентство "?нтерфакс-Укра?на" 
   
 • Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"
 • Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»
 • Укра?нська б?ржа
 • Фондова б?ржа "Перспектива"
 • Фондова б?ржа "ПФТС"
 
?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21