?н?ц?ативна група асоц?ац?й кра?н ЦС?

Угорська асоц?ац?я BAMOSZ ? австр?йська асоц?ац?я VÖIG  ?н?ц?ювали поглиблення сп?впрац? м?ж об'?днаннями компан?й з управл?ння ?нвестиц?йними фондами та активами  Центрально? та Сх?дно? ?вропи, створивши так звану "ЦС?-?н?ц?ативу" - Робочу (?н?ц?ативну) групу асоц?ац?й керуючих активами кра?н Центрально? та Сх?дно? ?вропи.

До групи ув?йшли асоц?ац?? з таких кра?н (в алфав?тному порядку): Австр?я, Болгар?я,  Грец?я,  Польща*, Румун?я, Словаччина, Словен?я, Угорщина, Укра?на, Хорват?я та Чеська Республ?ка.

Перша оф?ц?йна зустр?ч в?дбулася в Будапешт? (Угорщина) у 2009 роц?, п?сля цього були щор?чн? зустр?ч? 2010 року в Бухарест? (Румун?я), 2011 року в Ки?в?, а у 2012 роц? чергова зустр?ч в?дбулася в Брюссел?, на запрошення ?вропейсько? асоц?ац?? управл?ння фондами та активами (EFAMA), яка ма? статус спостер?гача у ц?й ?н?ц?атив?. Цей статус, зокрема, в?добража? зац?кавлен?сть ?вропейсько? ?ндустр?? фонд?в у розвитку рег?ону Центрально? та Сх?дно? ?вропи. Наступн? зустр?ч? були проведен? у В?дн? (2013), Бухарест? (2014), Люблян? (2015) та Соф?? (2016).

Укра?нська асоц?ац?я ?нвестиц?йного б?знесу (УА?Б) при?дналася до Меморандуму про вза?морозум?нням?ж асоц?ац?ями керуючих ?нвестиц?йними фондами та активами кра?н Центрально? та Сх?дно? ?вропи. П?дписання документа про засади сп?впрац? м?ж профес?йними об’?днаннями в?дбулося в рамках 2-го зас?дання Робочо? групи, що в?дбулося 8-9 листопада 2010 року у Бухарест?. Меморандумом передбачено координац?ю, обм?н досв?дом та ?нформац??ю щодо розвитку та нац?ональних ?н?ц?атив з питань д?яльност? з управл?ння активами та сп?льного ?нвестування, специф?чних ?нвестиц?йних продукт?в та нормативно-правового середовища у ц?й галуз? кра?н-учасниць, а також п?двищення культури ?нвестування у зазначених кра?нах.

Узгодження стратег?чного бачення ? конкретних крок?в щодо розвитку ринк?в сп?льного ?нвестування, а також п?дготовка на ц?й основ? зм?н до в?дпов?дних законодавчих та нормативних акт?в сприятиме не лише врахуванню досв?ду кра?н-сус?д?в на шляху розвитку нац?онального ?нвестиц?йного ринку, а й допоможе наблизити та адаптувати в?тчизняне законодавство у сфер? сп?льного ?нвестування до законодавства ?С, ефективн?ше в?дстоювати ?нтереси учасник?в укра?нського ринку управл?ння активами. 

Для б?льшост? ?нвестиц?йних фонд?в ринк?в у рег?он? ЦС? характерно, що вони довол? маленьк? за розм?ром, але демонструють вражаючий розвиток протягом останн?х рок?в. Це, зокрема, т? кра?ни, як? ? членами ?вропейського Союзу, як? займаються гармон?зац??ю свого ?нвестиц?йного законодавства як у контекст? д?яльност? UCITS (в?дкритих фонд?в), так ? AIF (фонд?в альтернативних ?нвестиц?й, у т. ч. прямого та венчурного ?нвестування, хедж-фонд?в тощо). Це ще б?льше зб?льшу? под?бн?сть у рег?он? ЦС?. Однак, його особлив?стю залиша?ться р?зноман?тн?сть, оск?льки ?з зазначених вище кра?н дев'ять ? державами-членами ?С, у той час як Укра?на т?льки п?дписала Угоду про Асоц?ац?ю з ?С (червень 2014).

Таким чином, структура ? розвиток ринку ?нвестиц?йних фонд?в в рег?он? розвиваються з р?зною швидк?стю, ?нтенсивн?стю, на р?зних правових засадах. Кр?м того, в р?зних кра?нах по-р?зному ?мплементу?ться законодавство ?С з питань ?нвестиц?йних фонд?в, зокрема, ? розб?жн? ?нтерпретац?? з боку нац?ональних наглядових орган?в, що ставить значн? перепони для управляючих компан?й, як? д?ють на численних ринках Центрально? та Сх?дно? ?вропи. Таким чином, осяжн?сть рег?ону ЦС? не гарантована як з точки зору структури ринку, так ? його нормативного забезпечення ? контролю."ЦС?-?н?ц?атива" виявилася усп?шною ?з самого його початку, оск?льки це стимулювало регулярне ? набагато ближче сп?лкування, обм?н думками та пол?пшення координац?? м?ж сторонами-учасницями. На додаток до цього, ?н?ц?атива сприяла зм?цненню зв'язк?в м?ж УА?Б та EFAMA, кульм?нац??ю чого стало п?дписання Меморандуму про вза?морозум?ння м?ж двома сторонами, що в?дбулося п?сля проведення УА?Б 3-? зустр?ч? ?н?ц?ативно? групи у Ки?в? у жовтн? 2011 року.

Надал? члени "ЦС?-?н?ц?ативи" мають нам?р зм?цнювати сп?вроб?тництво учотирьох ключових областях.

По-перше, просування рег?ону Центрально? ? Сх?дно? ?вропи ма? бути посилено, зокрема, на тл? того, що рег?он сам по соб? не завжди ч?тко визначений ? осяжний.

По-друге, зб?льшення зв'язк?в м?ж представниками кра?н рег?ону повинно дозволити ?м знайти сп?льне ? тим самим зм?цнити ?хню сп?впрацю.

По-трет?, поширення знань ? поглиблення розум?ння рег?ону ЦС? повинн? бути забезпечен? шляхом збору даних, що в?дображають економ?ку рег?ону.

?, нарешт?, учасники погодилися, щоб краще просувати довгостроков? заощадження в рег?он? водночас необх?дно спиратися на академ?чн? знання ? конкретний досв?д для адекватного в?дображення конкретних рег?ональних потреб та ?нтерес?в.


Партнери УА?Б - учасники ?н?ц?ативно? групи:

  • Австр?йська асоц?ац?я компан?й-управляючих ?нвестиц?йними фондами (VÖIG)
  • Болгарська асоц?ац?я компан?й з управл?ння активами (BAAMC)
  • Грецька асоц?ац?я управл?ння фонд?в та активами (E.T.H.E.)
  • Румунська асоц?ац?я управляючих активами (AAF)
  • Словацька асоц?ац?я компан?й-управляючих фондами (SASS)
  • Словенська асоц?ац?я ?нвестиц?йних фонд?в (ZDU)
  • Угорська асоц?ац?я фонд?в та компан?й з управл?ння активами (BAMOSZ)
  • Асоц?ац?я компан?й-управляючих ?нвестиц?йними фондами (Хорватська економ?чна палата, HGK)
  • Чеська асоц?ац?я ринку кап?талу (AKAT)

а також ?вропейська асоц?ац?я управл?ння фондами та активами (EFAMA) (спостер?гач)

* Нараз? польська асоц?ац?я не ? членом групи та вийшла з? складу EFAMA.

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 07.05.21
К?льк?сть ?С?1549на 07.05.21
К?льк?сть НПФ*55на 07.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ19на 07.05.21
К?льк?сть КУА301на 07.05.21
К?льк?сть СК*2на 28.02.21
Активи, млн. грн.

437 213

на 28.02.21