Контакти

Укра?нська Асоц?ац?я ?нвестиц?йного Б?знесу (УА?Б)

03150 м. Ки?в, Укра?на, вул. Предславинська, 28, оф?с 301
тел./факс: (044) 528-72-66/70,  
(067) 240-92-89

E-mail: office@uaib.com.ua


Внутр?шн? контактн? номери телефон?в
та адреси електронно? пошти Дирекц?? Асоц?ац??

Рибальченко Андр?й Анатол?йович
Генеральний директор
тел. (044) 528-72-66/70, вн. 101
a_rybalchenko@uaib.com.ua

Трипольська Ольга Олег?вна
Перший заступник Генерального директора
тел. (044) 528-72-66/70, вн. 106, 221-19-62
tripolskaya@uaib.com.ua

Мельник Валентина Микола?вна
Головний бухгалтер
тел. 221-19-64
melnikvn2011@gmail.com

Юридична п?дтримка

Мел?ченко Натал?я Юр??вна
Заступник Генерального директора - Директор з правових питань
тел. (044) 528-72-66/70, вн. 108; 228-63-76
melichenko@uaib.com.ua

Луньова Катерина Анатол??вна
Юридичний радник
тел. (044) 528-72-66/70, вн. 107, 353-98-15
lunova@uaib.com.ua

?втушенко Натал?я Анатол??вна
Юридичний радник

тел. (044) 528-72-66/70, вн. 107, 221-19-63
evtushenko@uaib.com.ua

Мон?торинг та анал?з роботи компан?й
(обл?к, зв?тн?сть, мон?торинг, анал?тика)

Зеленецька Натал?я Серг??вна
Директор з питань ф?нансово? та податково? пол?тики
тел. (044) 528-72-66/70, вн. 102; 228-63-77
zelenetskaya@uaib.com.ua

Гаврилюк Анастас?я Володимир?вна
Директор з м?жнародних зв’язк?в - Старший анал?тик
тел. (044) 528-72-66/70, вн. 110, 228-63-74
gavrylyuk@uaib.com.ua

С?нельник Серг?й Миколайович
Системний адм?н?стратор

тел. (044) 528-72-66/70, вн. 105
sinel@uaib.com.ua

Щербак Гл?б В?кторович
Анал?тик

тел. (044) 228-63-74
g_scherbak@uaib.com.ua

Питання накопичувального пенс?йного забезпечення

Шевкун Тетяна Васил?вна
Заступник Генерального директора – Директор з питань накопичувального пенс?йного забезпечення
Тел. (044) 223-64-23
shevkun@uaib.com.ua

Зв‘язки з громадськ?стю та адм?н?стрування

Павлюх Любов Васил?вна
Директор ?з зв‘язк?в з громадськ?стю та просв?тницько? д?яльност?
тел. (044) 528-72-66/70, вн. 104, 228-63-75, 
pavluh@uaib.com.ua

Новиченко Валентина Петр?вна
Менеджер з комун?кативних питань
тел./факс: (044) 528-72-66/70, вн. 104, 353-98-16
novichenko@uaib.com.ua

Скляр Натал?я В?ктор?вна
Секретар
тел./факс: (044) 528-72-66/70, вн. 101, факс 103, 
(067) 240-92-89
office@uaib.com.ua

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 07.05.21
К?льк?сть ?С?1549на 07.05.21
К?льк?сть НПФ*55на 07.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ19на 07.05.21
К?льк?сть КУА301на 07.05.21
К?льк?сть СК*2на 28.02.21
Активи, млн. грн.

437 213

на 28.02.21